KING UNIFORM
Trụ sở: 908 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TPHCM
Số điện thoại:  0778 60 70 60
Email: contact@kinguniform.vn
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật, ngày lễ nghỉ.